NEFOSIN - spolek  výtvarníků -  NEFOSIN - artists association              SOCHY - PLASTIKY - KERAMIKA - OBRAZY - FOTOGRAFIE - GRAFIKA - DEKORATIVNÍ TVORBA  A DESIGN

 

Historicky první výstavní akce nově založeného sdružení výtvarníků NEFOSIN se uskutečnila začátkem prázdnin 2009  od 4. do 18. července.  K první společné prezentaci svých děl využila skupina již dřívějších zkušeností a kontaktů svého člena  B. Štěrby na  představitele obce Hlince a  nadšené příznivce  obnovy jednoho z nejstarších kostelů  na území ČR, kostela sv. Petra a Pavla v  Dolanech  u Hlinců.  Kostel se nachází v mimořádně krásném údolí řeky Berounky na  trase  staré obchodní stezky,  spojující tehdejší sídla a hrady v okolí toku Berounky.

Výstavu shlédlo během jejího trvání  více než  2000  návštevníků z řad odborné i laické veřejnosti, z blízkého i vzdáleného okolí,  náhodných  turistů  splouvajících  řeku,  putujících krajem pěšky či na kole, právě tak, jako  příznivců a přátel  kostela a  všech vystavovatelů.   O pozitivním ohlasu výstavy svědčí  množství  hezkých zápisů v návštěvní knize, které jsou  pro členy skupiny NEFOSIN motivací k  uspořádání  výstavy i v dalších letech.

Dále uvedená reportáž prezentuje zajímavé momentny výstavy a trvající  přátelskou a neformální atmosféru, která chce i nadále provázet akce  skupiny NEFOSIN.  Lze doufat, že  první ročník zadřilé akce Dolany 2009 zahájí  novou výstavní tradici v tomto krásném údolí.  

 


 

    

 Historickou výstavu v Dolanech  uváděl  následující plakát    -  Studio  GRAPHIC & PRINTING  - V. Steiner

 

   ©  NEFOSIN

    Design  studio GRAFIC & PRINTING   VS     25.08.2014