NEFOSIN - spolek  výtvarníků -  NEFOSIN - artists association              SOCHY - PLASTIKY - KERAMIKA - OBRAZY - FOTOGRAFIE - GRAFIKA - DEKORATIVNÍ TVORBA  A DESIGN

 

 

JARMILA VINAŘOVÁ

 ¬ 27. 11. 1952  Plzeň

K Lomu 962,300 00 Starý Plzenec,

tel.:  775 314 531
e-mail  vinarovaj@seznam.cz

 

 

Od dětství a mládí se nechtěla smířit s uniformitou života.  Navzdory snahám totalitního režimu glajchšaltovat a škatulkovat životní možnosti a perspektivy mladých generací se snažila najít své uplatnění podle  vlastního zájmu a přesvědčení.  Hledala uplatnění svých vloh ve tvorbě návrhů oblečení, šperků a ozdob z netradičních materiálů a jiných projevech  manuální zručnosti a dovednosti. Z nedostatku jiných možností absolvovala  střední ekonomickou  školu, avšak bezprostředně po jejím ukončení úspěšně  zvládla  talentové zkoušky  a nastoupila jako výtvarník propagace  v podniku Domácí potřeby. 

Impulzem k dalším samostatným aktivitám byl zánik aranžérské skupiny  po roce 1989.  Rozhodla se  pro  trnitou cestu samostatného podnikání  a  se svým manželem  se pustili do  zpracování keramiky.   Zakoupili keramickou pec a  dlouhou dobu sbírali  výrobní a technicko-technologické zkušenosti  v práci s hlínou.   Návzně otevřeli  krámek  jménem Amat - amatérská tvorba, který provozují dodnes.

Ve svých aktivitách zastává názor, že je třeba podporovat staré tradice řemeslné výroby a obnovovat vztah lidí k rukodělným výrobkům.  Umělecká tvorba Jarmily Vinařové se snaží,  v kontrastu s depresí uspěchané doby, exhibicí brutality, surovosti a  chamtivosti, povzbuzovat lidskost a potěšit laskavým vtipem.

 

 

  

 

   ©  NEFOSIN

    Design  studio GRAPHIC & PRINTING   VS     25.08.2014