NEFOSIN - spolek výtvarníků -  NEFOSIN - artists association              SOCHY - PLASTIKY - KERAMIKA - OBRAZY - FOTOGRAFIE - GRAFIKA - DEKORATIVNÍ TVORBA  A DESIGN

             

 

   

   

    

   

    

 

    

   

     

 

   

 

   

    

     

     

     

   

    

  

   

    

 

    

 

   

  

   

  

    

 

 

 

  

Občanské sdružení NEFOSIN založila v roce 2009 skupina vývarníků, kteří se ve svých tvůrčích aktivitách znají a kontaktují již dlouhou řadu let. Hlavním motivem institucionalizovat sdružení, jehož členové jsou ve svém uměleckém zaměření velice rozdílní, různorodí a většinou tvoří individuálně, bylo vytvořit operativní, akceschopnou organizační platformu, jejímž prostřednictvím lze oslovit a prezentovat široké veřejnosti celé, mnohočetné spektrum výtvarných hodnot.

Samotný název NEFOSIN je odvozen ze základního podtextu a původního názvu sdružení, a to ve znění "NEFOrmální Sdružení INdividualistů". Zde se odráží především základní filozofický názor, společný členům skupiny, že každý tvůrce má možnost a právo vytvářet a prezentovat svá díla bez ohledu na scholasticky rigidní teorie či jednostranně vnucovaná kriteria estetických a uměleckých hodnot.

Nedílnou součástí takového názoru je přesvědčení, že umění je odpradávna spjato s lidskou existencí a snahou lidí zlepšovat a kultivovat své okolí a životní prostor event. podat svědectví o dobách minulých i přítomných. Přesvědčení, že umělecké hodnoty jsou podloženy a vždy vycházejí z řemeslného umu, praktické dovednosti a zkušenosti, hodnoty, které srozumitelně osloví i nejširší uživatelskou veřejnost.

V duchu těchto názorů chtějí členové skupiny NEFOSIN tvořit bez ohledu na jakékoliv směry v umění a módní záležitosti, tvořit podle svého citu a schopnosti a míry poznání svého i okolního světa a života. Do jaké míry se jednotlivým členům a celé skupině podaří naplňovat své plány a předsevzetí, ukáže, tak jako vždy, všem stejně měřící a nesmlouvavý čas.

    

   

    

   

 

ČMEJLA LUBOMÍR

KAJOL RUHUL AMIN

MAYER GUSTAV

ŠERÁ RŮŽENA

   

  

ŠTĚRBA BARTOLOMĚJ

ŠTĚRBOVÁ HELENA

VINAŘOVÁ JARMILA

ZÍMA LUBOŠ

      

   

NEFOSIN - IDENTIFIKACE - KONTAKTY:

NEFOSIN, spolek výtvarníků,   V Šipce 14  (prodejna AMAT)  331 00 PLZEŇ  IČ:265633339

tel.: 603 511 276 (Štěrba)

   

  

   ©  NEFOSIN

    Design  studio GRAPHIC & PRINTING   VS     27.05.2016